STRÜKTÜREL SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ

Plazaların adım adım yoğunlaştığı alanlarda, betonarme bina iskeleti, bir nevi çehre değiştirir, kimlik kazanır Silikon Cephe ile.

Kullanılan cam renklerinin değişkenliği, kompozit panelle bütünleştiğinde, binanıza tekrar tekrar bakacaksınız. Uygulandığı yere göre Silikon Cephe, Modern görüntüyü Klasikle, ahenk içerisinde bütünleştirir bazen. Konut Projelerinde, balkon, bina girişleri; salon pencereleri gibi noktalar, artık Silikon Cephe ile görünüm, kimlik kazanmaktadır.

Strüktürel Silikon Cephe 'nin özelliği, dıştan baktığımızda, alüminyum profilleri görmeyip, sadece kullanılan camları ve camlar arasındaki 15mm'lik derzlerin görünmesidir. Cam paneller arasındaki sızdırmazlık Epdm fitilleri ile sağlandığından, paneller arasına ayrıca sızdırmazlık silikonu çekilmez. Burada ilk önce yatay ve düşey profiller çelik ankrajlarla katlar arasındaki döşemeye montajı yapılarak (önceden çizilmiş olan projeye göre) ana karkas oluşturulur. Daha sonra oluşturulan alanların ölçüleri alınarak cam panellerin ölçüleri çıkartılır. Çıkartılan ölçülere göre kasetler kesilerek cam fabrikasına gönderilir ve orada istenilen cam niteliğine göre kasetlere camlar yapıştırılır. Camlar kuru ve temiz bir ortamda kasetlere yapıştırıldıktan sonra oluşan cam paneller, klips yardımıyla önceden oluşturulmuş olan karkaslara tek tek montajı yapılır. Ayrıca istendiğinde her hangi bir cam panel (dışarıdan hangisinin açılır olduğu belli olmaksızın) gizli kanat haline getirilebilir. Binanın yapısı, coğrafi bölge ve iklim şartlarına görede kullanılan profiller istenildiğinde ısı bariyerli olarak sisteme ısı yalıtım özelliği kazandırılabilir.