PANEL CEPHE SİSTEMLERİ

Panel cephe sistemleri özellikle yüksek katlı yapılar için büyük avantajlar oluşturuyor. Sistemi oluşturan panellerin sadece temel parçaları değil, cam, conta ve ankraj elemanları gibi parçaları da atölye ortamında montajı tamamlanarak, hazır bir şekilde yapıya gönderilmektedir. Bu sistem sayesinde montaj süresinde hatırı sayılır bir zaman tasarrufu elde ediliyor. Panel sistemin yüksek yalıtım performansına sahip olması, çok hızlı monte edilebilmesi, üretimin fabrikada yapılıyor olması nedeniyle kalite kontrolünün yapılabilmesidir. Sistemin en büyük avantajı hızlı, ekonomik ve hatasız olmasıdır. Sistem tamamen atölye şartlarında imal edildiği ve şantiye şartlarındaki olumsuzluklardan etkilenmediği için imalatta hata olasılığı minimumdur. Sistemin yapıya monte etmek için o yapıya uygun montaj ekipmanları gerekir ki yapı yüksekliğine, çevre imkanlarına ve son kat planına bağlı olarak değişiklik gösterir. Sistemin yapıya montajı için özel kaldırma ve yerleştirme vinçleri gerekir. Vinçlerin yerden ve çatıdan kontrol edilemeyeceği durumlarda yapı çevresine bir ray monte edilir. Bu sistem yüksek yapılar için çok ekonomik olmaktadır, zira panelin üst katlara çekme süresi uzun olacağından ortalama 10-15 katta bir normal sistemin ankrajlarından asılan bu sistem aşağıdan yukarı hızlı cephe montajına imkan verir. Bu son derece pratik sistem hemen hemen her türlü yapıya uygulanabilir.

Bu sistemde bir önemli husus ta sistemin çok küçük toleranslarla imal ve monte edilmek mecburiyetinde olacağından sistem yapıya monte edildikten sonra kötü bir sürprizle karşılaşma olasılığı yok gibidir, zira hatalı bir üretim zaten monte edilemez. Ayrıca, yapı süresi de dikkate alındığında hızlı, hatasız ve iyi projelendirilmiş bir panel sistem mükemmel olduğu kadar ekonomik olabilmektedir.

Yapının cinsine göre yalıtım değerleri ve kalınlığı kolayca istenildiği gibi ayarlanabilir. Atölyelerde hazırlanan panel elemanların ağırlığı 500 – 2000 kg arasında olabilir. Atölye içinde rayla taşınan paneller çoğu zaman kamyon veya daha büyük özel ebatlı araçlar ile şantiye mahalline taşınmaktadır.